GENERELT

Disse betingelsene gjelder for alt nettbasert (nettbutikken) salg av produkter fra Gullsmed Hellman A/S til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene og annen informasjon på Hellman.no er bare tilgjengelig på norsk. Kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

 

1. Parter

Selger er: Gullsmed Hellman A/S, PB 273, 1372 Asker, org.nr.:926057537, telefon: 66 78 01 00,
e-post: [email protected], og blir i det følgende benevnt “vi”, eller “oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper/betaler i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

 

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen og betaling er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på oppgitt mailadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbake justere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3. Varen kan byttes i Gullsmed Hellmans butikker og ved å sende den i retur til nettbutikken, innenfor 2 uker etter mottatt vare.
Varer som skal sendes i retur til nettbutikken sendes til følgende adresse:
Hellman A/S
PB 273
1372 Asker

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som et alternativ. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

 

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes

samarbeid med Klarna AB, tilbyr vi også faktura og delbetaling. Hvis du velger Klarna som betalingsmåte, sendes faktura samme dag som varene sendes fra vårt lager. Du kan velge å betale hele beløpet med en gang eller dele opp betalingen i mindre deler. Faktura forfaller i løpet av 14 dager.
Du kan kun bestille varer til din folkeregistrerte adresse når du velger faktura eller delbetaling og du må være minst 18 år gammel når du bestiller. Når du har fått fakturaen, kan du velge å dele opp betalingen med tilbakebetaling innen 24 måneder. Ved delbetaling tilkommer den rentesatsen Klarna har satt. Du anbefales derfor å sjekke Klarna sine vilkår og rentesatser før avtale inngås.

Ved et kredittkjøp vil det bli foretatten kredittvurdering av deg som kunde. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift, samt forsinkelsesrente.
For å se fullstendige vilkår for Klarna se linkene nedenfor:

Vilkår ved bruk av Klarna Faktura

Vilkår ved delbetaling med Klarna Konto

 

6. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, eller at kjøpet heves. En hver reklamasjon må skje omgående og skriftlig.

 

7. Personvernerklæring

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Alle opplysninger behandles konfidensielt og lagres trygt. Vi anvender også dine personopplysninger til å foreta kundeundersøkelser og markedsføring. Opplysningene blir ikke videresolgt til utenforstående aktører. Kun Gullsmed Frank Hellman A/S og våre samarbeidspartnere vil kunne benytte kundeopplysningene. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovpålagte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til [email protected]

 

8. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.