GDPR og personopplysningspolicy

Personvernet ditt er viktig for oss, og vi er ansvarlige for den personlige informasjonen du gir oss. Denne policyen beskriver hvordan vi behandler, lagrer og håndterer personopplysningene dine dels når du er kunde hos oss, og dels når du søker jobb hos oss.

Den beskriver også rettighetene dine og hvordan du kan håndheve dem. Det er viktig at du legger merke til og forstår personvernreglene og føler deg trygg i behandlingen av dine personlige data.

Ansvarlig for håndtering av personopplysninger

GULLSMED FRANK HELLMAN AS, organisasjonsnummer 926 057 537, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne policyen.

Hvis du har spørsmål eller vil påberope deg noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post: [email protected]

Hvordan får vi tilgang til personopplysningene?

I tillegg til informasjonen du gir oss, eller som vi samler inn fra deg i forbindelse med at du blir kunde hos oss, kontakter oss eller søker om ansettelse hos oss, kan vi også samle inn personlig informasjon fra en annen, såkalt tredjepart.

Informasjonen vi samler inn fra tredjeparter er som følger:

  • Adresseinformasjon fra offentlige registre for å være sikker på at vi har riktig adresseinformasjon for deg.
  • Kredittvurderingsinformasjon fra kredittvurderingsbyråer, banker eller informasjonsselska

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer
  • Identitetsinformasjon som personnummer, organisasjonsnummer
  • Finansiell informasjon som bankkontonumre og annen bankrelatert informasjon
  • Arbeidsrelatert informasjon som ansettelsesinformasjon, søknader, CV, personlig brev

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Utgangspunktet vårt er ikke å behandle mer personlige data enn det som er nødvendig for formålet, og vi prøver alltid å bruke de minst personvernfølsomme dataene.

Nedenfor er informasjon om hvilke personopplysninger som er tilgjengelige.

Gi og oppfylle avtaler om tjenester / varer

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtalen vår og levere tjenester / varer til deg. Vi behandler personopplysninger for vår administrasjon og fakturering av tjenestene / varene, for kredittinformasjonsformål, for å håndtere klager og klager, for å hjelpe deg med spørsmål om tjenesten / produktet ditt når du kontakter vår kundestøtte og ellers for å sikre våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. Personlig informasjon vi håndterer i denne behandlingen er kontaktinformasjon, identitetsrelatert personlig informasjon og økonomisk personlig informasjon.

Regnskap

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle de lovbestemte forpliktelsene som påhviler oss, slik som regnskapslovens krav til arkivering av regnskapsmateriale. Personlig informasjon vi håndterer i denne behandlingen er kontaktinformasjon, identitetsrelatert personlig informasjon og økonomisk personlig informasjon.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å muliggjøre markedsføring av varer / tjenester til deg og for å muliggjøre sending av nyhetsbrev for tjenestene / varene du generelt er interessert i og informasjon om selskapet. Videre for å aktivere invitasjon til arrangementer i området av interesse. Personlig informasjon vi håndterer i denne behandlingen er kontaktinformasjon.

Før ansettelse

Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med at du søker om ledige stillinger eller registrerer din interesse for arbeid hos oss. Selskapet behandler dine personopplysninger for å vurdere søknaden din og gjennomføre rekrutteringsprosessen. Personlig informasjon vi håndterer i denne behandlingen er kontaktinformasjon og identitetsrelatert personlig informasjon.
Hvilket lovlig grunnlag har vi for behandlingen av personopplysningene våre?
Vi behandler personopplysningene dine for å administrere og levere den avtalte tjenesten / produktet. Når det gjelder behandling av personopplysninger for å oppfylle krav som regnskapsloven eller skattelovgivningen, er hjemmelen for behandling en lovlig forpliktelse.

For markedsføring og behandling før ansettelser er det juridiske grunnlaget vår legitime interesse. Dette betyr at vi mener at våre interesser i å behandle personopplysningene dine for disse formålene som er nevnt ovenfor oppveier personvernbruddet som du blir utsatt for som et resultat av behandlingen. Denne vurderingen er gjort spesielt med tanke på at vi tror at behandlingen vil være gunstig for deg.

Når det gjelder personopplysninger i forbindelse med jobbsøknader som ikke har noen tilknytning til en rekrutteringsprosess eller fullført rekrutteringsprosess, vil vi bare lagre dine personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov hvis du har spesifikt godtatt dette.

Hvor lenge lagrer vi din personlige informasjon?
Vi lagrer din personlige informasjon så lenge du er kunde hos oss og opptil 12 måneder etterpå. Noen personopplysninger lagres over lengre tid, for eksempel for å oppfylle kravene fra regnskapsloven og skattelovgivningen. Når formålet med behandlingene er oppfylt og lagringsperioden er utløpt, vil dine personlige data bli slettet eller anonymisert slik at de ikke lenger kan knyttes til deg.

Spesielt om informasjonskapsler
En informasjonskapsel er en liten tekstbasert datafil som en webserver ber om å bli lagret i nettleseren din. Ved generelt å sende innholdet i informasjonskapselen tilbake med hver forespørsel til det aktuelle nettstedet, er det mulig for serveren å holde rede på den besøkendes preferanser, oppførsel eller identitet (så langt det er kjent). Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettstedet vårt:

Sesjons-informasjonskapsler (en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten).
Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som forblir på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper).
Tredjeparts informasjonskapsler (informasjonskapsler angitt av et tredjepartsnettsted. Hos oss brukes disse primært til analyser, for eksempel Google Analytics og HotJar.
Cookiene vi bruker tar sikte på å forbedre tjenestene vi tilbyr. Cookies gir nettstedet bedre funksjonalitet og gjør det lettere for deg som bruker. Vi bruker også informasjonskapsler for å samle inn og analysere atferdsdata basert på din bruk av nettstedet og tjenestene for å forbedre brukeropplevelsen og også muliggjøre individuell kommunikasjon og meldinger til deg som bruker. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne henvise relevant markedsføring til deg.

Hvordan kan du håndtere informasjonskapsler?
Du kan når som helst endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan da velge å blokkere alle informasjonskapsler, bare godta visse informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du velger å blokkere eller slette informasjonskapsler, kan dette bety at visse tjenester ikke kan brukes, eller at nettstedet ikke fungerer riktig i alle henseender.
Hvem deler vi personlig informasjon med?
Vårt utgangspunkt er ikke å utlevere den registreredes personopplysninger til tredjeparter hvis den registrerte ikke har gitt samtykke til det, eller hvis det ikke er nødvendig å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. I tilfeller der vi utleverer personopplysninger til tredjeparter, sørger vi for at personopplysningene blir behandlet på en sikker måte.

Tjenestetilbydere
For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og for å oppfylle kravene som vi skylder som selskap, deler vi personopplysninger med selskaper som tilbyr tjenester til oss. Disse selskapene kan bare behandle personopplysninger i samsvar med avtalen om personopplysningsassistenter som er signert med selskapet og i samsvar med instruksjonene de mottar i forbindelse med dette. De kan ikke bruke dine personlige data til egne formål, og de er forpliktet i henhold til lov og avtale for å beskytte dine personopplysninger.
Byråer
Vi kan gi nødvendig informasjon til myndighetene hvis vi er lovpålagt å gjøre det. Denne informasjonen kan omfatte din personlige informasjon. I forbindelse med en juridisk tvist kan det også være aktuelt å overføre informasjon som kan inneholde personopplysninger til andre parter i tvisten.

Hvordan er dine personlige data beskyttet?

Vi beskytter dine personlige data gjennom en kombinasjon av tekniske og organisatoriske løsninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot ulovlig eller uautorisert tilgang. Vi utvikler rutiner og arbeidsmetoder for å behandle dine personlige data på en sikker måte. Bare de som faktisk trenger å behandle dine personlige data for arbeidsoppgavene sine, har tilgang til dem.

Dine rettigheter
Som registrert hos oss har du følgende rettigheter:

Du har rett til å be om et utdrag fra registeret der du kan se hvilken personlig informasjon vi har om deg.
Du har rett til å be om rettelse hvis vi har feil eller ufullstendig personlig informasjon registrert om deg.
Du har rett til å slette dine personlige data under disse forholdene:
- Informasjonen er ikke lenger nødvendig for formålet den ble samlet inn for.
- Hvis informasjonen lagres med ditt samtykke, og du tilbakekaller samtykket.
- Hvis behandlingen er basert på en interesseavveining og det ikke er noen berettigede grunner som oppveier interessen din.
- Hvis personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.
- Hvis det kreves sletting for å oppfylle en juridisk forpliktelse.
- Hvis du motsetter deg behandling for direkte markedsføringsformål.
Retten til å slette personopplysninger gjelder ikke hvis vi er forpliktet etter loven (f.eks. Regnskapsloven) til å oppbevare dataene.

Du har rett til dataportabilitet (retten til å få dine personopplysninger overført) forutsatt at det juridiske grunnlaget er samtykke eller avtale, og det du kan få er personopplysninger om deg, som du har gitt selv eller som er generert av dokumentene dine / aktiviteter.
Du har rett til å be om at behandlingen av dine personlige data begrenses. Imidlertid, hvis du ber om en begrensning i behandlingen av personopplysninger, kan dette bety at vi ikke kan oppfylle våre mulige forpliktelser overfor deg i den perioden begrensningen er i kraft.
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger som har en interesseavveining som hjemmel. For at vi skal kunne fortsette med den nåværende behandlingen, må vi være i stand til å vise en overbevisende berettiget grunn for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers kan vi bare behandle dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
Du har alltid rett til å motsette deg at dine personlige data blir brukt til direkte markedsføring. Hvis det gjøres innvendinger mot direkte markedsføring, kan personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål.
Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har mottatt fra oss, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Vennlig hilsen oss i Gullsmed Hellman